معاون دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه آزاد:

سبك زندگی ایرانی اسلامی در كشور مورد توجه قرار گیرد

سبك زندگی ایرانی اسلامی در كشور مورد توجه قرار گیرد

لباس دونی: معاون دانشكده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی اظهار داشت: سبك زندگی از فرهنگ و متن جامعه گرفته می شود و نشان دهنده هویت افراد در جامعه است.


به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش محمد ذضا رسولی امروز سه شنبه در هفتمین نشست كرسی آزاد اندیشی های رسانه ای با مبحث رسانه مد و سبك زندگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز اظهار نمود: سبك زندگی نشاندهنده هویت افراد در جامعه است
محمد رضا رسولی پوشاك مد و سبك زندگی را از موضوعات با اهمیت در جامعه شناسی ارتباطات توصیف كرد و اضافه كرد: پوشش، مد و سبك زندگی همینطور در مطالعات فرهنگ شناسی و ارتباطات هم تعریف شده، سبك زندگی مجموعه ای از رفتار و نمود ظاهری است كه به واسطه فرهنگ و فعل و انفعالات در متن جامعه رنگ می گیرد و خویش را نمایان می كند.
معاون دانشكده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد واحد تهران مركزی با اشاره به اینكه میان مد و سبك زندگی رابطه عمیقی وجود دارد، یادآورشد: سبك زندگی خوب یا بد، نشان دهنده شیوه رفتاری افراد جامعه است.
رسولی اعتقاد دارد كه پرداختن به مد و در واقع ورود مد به سبك زندگی، جامعه مورد نظر را به یك جامعه مصرفی تبدیل می كند.
معاون دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران مركزی تصریح كرد: كردار افراد جامعه با پرداختن به مد با مصرف گرایی شكل می گیرد.
رسولی به سه رویكرد سبك زندگی اشاره نمود و اظهار داشت: زیبا شناختی، كیفیت برتری و تجسم بخشی رویكردهای اصلی سبك زندگی است، در واقع كیفیت به برتری سبك اخلاقی می پردازد و تجسم بخشی برگرفته از مصرف تظاهری در یك جامعه است.

سبك زندگی ایرانی اسلامی در كشور مورد توجه قرار گیرد
حمید رضا یوسفی فر در چرخه مد و لباس نشانه هایی در فضا به ذهن و روح می رسد كه اگر به صورت تكراری نباشد، در واقع مد ایجاد می شود.
وی اضافه كرد: رسانه ها در واقع یكی از ابزارهای كمك كننده به ترویج مد در جوامع صاحب مد هستند، رسانه ها به تسریع در تبلیغ مد كمك كرده و در نهایت شركت های تولیدكننده هم موظف می باشند كه از رسانه ها برای پیشبرد امور خود بهره گیرند.
دبیر كارگروه مد و لباس اتحادیه پوشاك با اشاره به اینكه ماحصل مد و ترویج آن توسط رسانه، سبك زندگی است، یادآورشد: در این كشورها مد به صورتی خوشایند تداعی می شود، آنها سبك زندگی با مد را مصرفی نمی دانند و در واقع علاقه مندی است كه در خود بوجود می آید.
یوسفی فر با اشاره به اینكه در سال های گذشته سبك زندگی در كشور به سمت ایرانی اسلامی پیش رفته است، تصریح كرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سبك زندگی اسلامی ایرانی مد نظر قرار گرفت و همینطور در سال ۸۵ قانون پوشش اسلامی ایرانی در مجلس به تصویب رسید كه احتیاج به بهتر شدن و بررسی بیشتر دارد.
وی اضافه كرد: بعد از تصویب قانون پوشش اسلامی ایرانی كارگروهی تشكیل شد تا لباس طراحی و ایده پوشش پیشنهاد دهد، همچنیندر این زمینه تحقیقات هم انجام می شود كه عمده كارهای تحقیقاتی میدانی و حقیقی است، تحقیقات و پژوهش به دستور وزارتخانه های مختلف انجام می شود.

سبك زندگی نشاندهنده هویت افراد در جامعه است
معاون دانشكده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی هم دیگر سخنران این نشست بود كه در سخنانی یادآورشد: سبك زندگی از فرهنگ و متن جامعه گرفته می شود و نشان دهنده هویت افراد در جامعه است.
محمد رضا رسولی پوشاك مد و سبك زندگی را از موضوعات با اهمیت در جامعه شناسی ارتباطات توصیف كرد و اضافه كرد: پوشش، مد و سبك زندگی همینطور در مطالعات فرهنگ شناسی و ارتباطات هم تعریف شده، سبك زندگی مجموعه ای از رفتار و نمود ظاهری است كه به واسطه فرهنگ و فعل و انفعالات در متن جامعه رنگ می گیرد و خویش را نمایان می كند.
معاون دانشكده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد واحد تهران مركزی با اشاره به اینكه میان مد و سبك زندگی رابطه عمیقی وجود دارد، یادآورشد: سبك زندگی خوب یا بد، نشان دهنده شیوه رفتاری افراد جامعه است.
رسولی اعتقاد دارد كه پرداختن به مد و در واقع ورود مد به سبك زندگی، جامعه مورد نظر را به یك جامعه مصرفی تبدیل می كند.
معاون دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران مركزی تصریح كرد: كردار افراد جامعه با پرداختن به مد با مصرف گرایی شكل می گیرد.
رسولی به سه رویكرد سبك زندگی اشاره نمود و اظهار داشت: زیبا شناختی، كیفیت برتری و تجسم بخشی رویكردهای اصلی سبك زندگی است، در واقع كیفیت به برتری سبك اخلاقی می پردازد و تجسم بخشی برگرفته از مصرف تظاهری در یك جامعه است.


كارگروه ساماندهی مد و لباس ظرفیت دانشگاه ها را بكار می گیرد
دبیر كارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی در این جلسه اظهار داشت: این كارگروه از ظرفیت دانشگاه ها بهره مند می شود، در واقع هنر، تجربه و علم را با هم به كار گرفته است.
سید مرضیه شفا پور اظهار نمود: كارگروه ساماندهی مد و لباس در سال ۸۵ قانونمند شد و در واقع دبیری این كارگروه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با كمك آموزش و پرورش قرار گرفت.
وی اضافه كرد: هم اكنون سال ها بعد از تصویب قانون پوشش اسلامی ایرانی كار خویش را خوب انجام داده و به اهداف مصوبات كارگروه رسیده است.
دبیر كارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینكه این كارگروه نظم خاصی به عرضه مد ولباس داده است، عنوان كرد: نزدیك به ۳۰۰ طراح درخانه های مد فعالیت می نمایند و چرخه میان اقتصاد و صنعت را بكار انداخته اند.
به گفته شفاپور، طراحان مد و لباس بدون واسطه با صنعت ارتباط برقرار كرده و كارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كمك كرده تا جشنواره ها به صورت بین المللی برگزار گردد.
وی بخش عفاف و حجاب را رویكرد اصلی كارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و یادآورشد: تلاش ما حركت به سمت پوشش اسلامی ایرانی است، همینطور این كارگروه نشان شیما را برای یكپارچگی مدل اسلامی ایرانی انجام داده و در مجموع بیشتر از ۳۳ هزار اثر تولید شده اما با عنایت به آمارهای گرفته شده ضعف در طراحی لباس آقایان وجود دارد.
شفاپور تصریح كرد: كارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همینطور در مبارزه با كالای قاچاق و بی كیفیت خارجی هم توانسته با برندهای ایرانی الگوسازی كند.

افراد جامعه با برند لباس ها هویت خویش را نشان می دهند
رئیس دانشكده هنر دانشگاه آزاد اسلامی هم بعنوان دیگر سخنران هفتمین نشست كرسی آزاد اندیشی های رسانه ای با مبحث رسانه مد و سبك زندگی در دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی اظهار داشت: هم اكنون انسان ها با كشور، منطقه، شهر، خانه، ماشین و برند لباس ها هویت خویش را معرفی و شناسایی می كنند.
محمد علی خبری اظهار نمود: هنر لباسی از ابتدایی ترین پدیده هایی است كه از زمان تولد تا كنون همواره با انسان همراه بوده است.
وی اضافه كرد: لباس كاركردهای متفاوتی دارد، از پوشش گرفته تا نماد فرهنگ و در نهایت زیبا شناختی در مورد لباس صادق است.
این استاد هنر افزود: نشانه های موجود در لباس ها در فرهنگ های مختلف جنبه های فردی و اجتماعی دارد و بواسطه هنر و آثار هنری است كه می توان سبك زندگی مردمان گذشته و ملل مختلف را تشخیص داد.
هفتمین نشست كرسی آزاد اندیشی رسانه ای با عنوان رسانه، مد و سبك زندگی عصر سه شنبه در سالن غدیر دانشگاه آزاد واحد تهران مركزی برگزار گردید.
در این نشست محمدعلی خبری رئیس دانشكده هنر دانشگاه آزاد واحد تهران مركزی، حمید رضا یوسفی فر دبیر كارگروه مد و لباس اتحادیه پوشاك و مرضیه شفاپور دبیركارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشریح آخرین وضعیت و اقدامات بخش های مختلف در عرصه مد به سوالات حضار در این مورد هم پاسخ دادند.


1398/09/12
21:53:54
5.0 / 5
4448
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
لباس دونی