مطالب لباس دونی


نگاهی به شاهکارهای مجموعه هنری بنیانگذار مایکروسافت

نگاهی به شاهکارهای مجموعه هنری بنیانگذار مایکروسافت
علامتی با لباس دونی مطرح كرد؛

کانون پرورش فکری ادله متقنی رابه دولت میبرد

کانون پرورش فکری ادله متقنی رابه دولت میبرد

پیام یک مدیر هنری برای شروع سال تحصیلی

پیام یک مدیر هنری برای شروع سال تحصیلی
توسط انستیتو ملی بازی سازی؛

آموزش مهارت های فنی ساخت بازی به یزد رسید

آموزش مهارت های فنی ساخت بازی به یزد رسید
با حضور 60 طراح و كارآفرین؛

برگزاری نمایشگاه روزهای طلایی با محوریت کالای ایرانی

برگزاری نمایشگاه روزهای طلایی با محوریت کالای ایرانی
قاضی عسكر:

طلاب علوم دینی باید دانش خویش را متناسب با نیازهای زمان بالا برند

طلاب علوم دینی باید دانش خویش را متناسب با نیازهای زمان بالا برند
با حضور 60 طراح و كارآفرین؛

نمایشگاه روزهای طلایی با محوریت کالای ایرانی برگزار می گردد

نمایشگاه روزهای طلایی با محوریت کالای ایرانی برگزار می گردد
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان مطرح كرد:

لزوم توجه به قدرت تربیتی شعر

لزوم توجه به قدرت تربیتی شعر

برد پیت مجسمه ساز شد

برد پیت مجسمه ساز شد
توسط انستیتو ملی بازی سازی با همكاری دانشكده فنی دانشگاه تهران؛

آموزش فنی و طراحی بازی سازی ویژه دانشجویان صورت می گیرد

آموزش فنی و طراحی بازی سازی ویژه دانشجویان صورت می گیرد
lebasdooni - لباس دونی