رادیو فرهنگ با رادیو تاجیک خواهرخوانده می شود

رادیو فرهنگ با رادیو تاجیک خواهرخوانده می شود

لباس دونی: مدیر رادیو فرهنگ از کلید خوردن طرح «خواهرخواندگی رادیو فرهنگ» با یک شبکه رادیویی تاجیک آگاهی داد و بر روابط میان دو ملت ایران و تاجیکستان تاکید نمود.


به گزارش لباس دونی به نقل از ایسنا، مدیر رادیو فرهنگ در آیین دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان با اعلان اینکه وحدت هستی بخش روابط و فرهنگ است اظهار داشت که به زودی طرح خواهرخواندگی رادیو فرهنگ با یک رادیوی تاجیک را کلید می زنند.
به نقل از روابط عمومی رادیو فرهنگ، آیین دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان با حضور علیرضا حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ، عبدالرحمان معروف، رایزن فرهنگی و دبیر اول سفارت تاجیکستان در تهران، سرور بختی، رییس موسسه فرهنگی اکو و همین طور عابد اکبری، مدیرعامل موسسه مطالعات ابرار معاصر تهران در استودیو شماره یک رادیو انجام شد.
مدیر رادیو فرهنگ در این مراسم، دیپلماسی فرهنگی را از ضرورت های این روزهای ملت ها خواند و اظهار داشت: فرهنگ زیربنا و مستحکم کننده روابط دولت ها و ملت هاست. دو کشور بزرگ ایران و تاجیکستان که هم زبان و هم ریشه هستند می توانند در جهان امروز نقش آفرینی کنند. امروز رادیو فرهنگ در این راه قدم گذاشته و به کمک موسسه فرهنگی اکو و معاونت بین الملل رسانه ملی طی مسیر خواهدنمود.
وی سپس با اعلان اینکه امروز بیش از پیش به وحدت نیاز داریم که هستی بخش روابط و فرهنگ است، اشاره کرد: ظرفیت فرهنگی دو کشور می تواند پیام های بسیاری داشته باشد. بعنوان مثال یک قطعه موسیقی و یک شعر می تواند قلب ها را به هم نزدیک کند و اگر معاونت صدای رسانه ملی موافقت کند، به زودی طرح خواهرخواندگی رادیو فرهنگ با یک رادیوی تاجیک را کلید می زنیم.
این مدیر رادیویی اشاره کرد: دولت ها شاید تغییر کنند اما فرهنگ ها تغییر نمی کنند و خط استواری و اندیشه روابط را برقرار می کنند.
وی در عین حال فرهنگ را سرآغاز هستی بخش روابط دانست و اظهار داشت: امروز بیش از پیش نیازمند این حوزه وحدت آفرین هستیم.
حبیبی دیپلماسی فرهنگی را «قلب دیپلماسی سیاسی» دانست و بیان کرد: دیپلماسی فرهنگی، مقدمه ضرورت و شاید بتوان گفت «قلب دیپلماسی سیاسی» است؛ چونکه نرم کردن روابط به کمک فرهنگ ها و نمادهای فرهنگی میسر است. رادیو فرهنگ می تواند با یکی از رادیو های تاجیکستان خواهرخوانده شود. رادیو فرهنگ مایل است آغازگر دیپلماسی فرهنگی جدید دو کشور باشد و در این راستا آمادگی دارد. حسب موافقت معاون محترم صدا و مکاتبه ای که انجام شده است، میان رادیو فرهنگ با یکی از رادیو های تاجیکستان بعنوان خواهرخوانده تفاهم نامه برقرار شود و یک برنامه ثابت و ماندگار با محور فرهنگ، تمدن، آیین ها و ادبیات تاجیکستان در رادیو فرهنگ داشته باشیم.
وی افزود: عناصر هویتی و فرهنگی در جهان معاصر، از مولفه های اصلی شکل دهنده مناسبات کنشگران سیاست بین الملل است و در این میان ایران و تاجیکستان بعنوان دو ملت پیوسته به هم که منشاء هویتی واحدی دارند نمونه بارزی از تاثیر غالب عوامل هویتی و فرهنگی در مناسبات میان کنشگران سیاسی هستند.
حبیبی در ادامه با اشاره به مبنا قراردادن نظریه های فرااثبات گرای روابط بین الملل خصوصاً سازه انگاری درباره مناسبات ایران و تاجیکستان اشاره کرد: عوامل و متغیرهای هویتی و فرهنگی بخش غالب روابط ایران و تاجیکستان را شکل داده و بر عوامل مادی فائق آمده اند و رادیو فرهنگ باتوجه به وظیفه ذاتی خود برای معرفی فرهنگ و پیوند بین مردم با فرهنگ بعنوان عنصر هویتی در نشست ها و برنامه های ویژه دیپلماسی فرهنگی وسعت دایره مخاطب را از مرزهای جغرافیای ایران گسترده تر کرده و باتوجه به مشترکات فرهنگی به معرفی فرهنگ کشورهای منطقه می پردازد وامروز نیز آیین دیپلماسی فرهنگی ایران و تاجیکستان رابا این نگرش نو و امیدآفرین در تقویت روابط دو گشور و همبستگی بیشتر دو ملت برگزار کرده ایم.
مدیر رادیو فرهنگ همین طور در بخش دیگر از سخنانش اشاره کرد: باید دقت کنیم که منافع کشورها فقط ناظر بر منافع مادی و ابزاری نبوده و در تعاریف نوین، منافع هویتی و هستی شناختی گاهی اولویت و ارزش بیشتری در عرصه سیاسی یافته است و براین اساس فرهنگ ایران و تاجیکستان بعنوان دو کشور مستقل ودارای منافع ملی متفاوت، با مشترکات فرهنگی که سبب نزدیکی مردمان این دو دیار شده است، در این برنامه معرفی و بررسی می شود.
او افزود: با وجود گسترش روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، مشترکات فرهنگی هنوز هم بعنوان اساسی ترین زمینه تحکیم پیوندها میان مردم این دو کشور شمرده می شود، چونکه ریشه های تاریخی یکسان، زبان مشترک و دین واحد در کنار تشابه سنت ها، آیین ها و باورهای اجتماعی ملی و محلی، شرایط بی بدیلی را برای توسعه بیش از پیش مناسبات فرهنگی میان دو کشور فراهم آورده است، به همین دلیل رادیو فرهنگ در آیین دیپلماسی فرهنگی ایران تاجیکستان ظرفیت های مشترک فرهنگی و اجتماعی این دو کشور را بررسی نموده و به دنبال درک وجوه اشتراک و افتراق فرهنگ ایران و تاجیکستان و بررسی تطبیقی این دو فرهنگ در قالب ارتباطات بین فرهنگی، آشنـــایی با میراث تمـــدنی و مفـــاخر فرهـــــنگی، مطالعـــات زبانـــی و ادبیــات فارسی و تاجیــــکی و معرفـــــی آداب و ســنن و رســــــــوم مشـــــترک است.
**** فارسی فقط زبان مردم ایران نیست
معروف عبدالرحمان، معاون سفیر تاجیکستان نیز در این مراسم، رابطه فرهنگی ایران و تاجیکستان را مستحکم و دارای پیشینه دیرینه دانست و اظهار داشت: سخنانم را با گله ای شروع می کنم. وقتی ما تاجیک ها در ایران به فارسی صحبت می نماییم بعضی می گویند که شما فارسی را از کجا آموخته اید، چقدر خوب فارسی صحبت می کنید. فارسی زبان مردم تاجیکستان است و نباید این تفکر در ذهن مردم ایران باشد که فارسی فقط زبان مردم ایرانی است. ما شاعران و مفاخر بزرگی را داریم که بین ما دو کشور مشترک است و زبان آنها فارسی است. در تاجیکستان ایران و زبان فارسی قابل احترام ویژه است و معتقدند همه از یک خاستگاه هستند.
معاون سفیر تاجیکستان همین طور اشاره کرد: آیین دیپلماسی ایران و تاجیکستان، یک اقدام بزرگ در آستانه سی سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان و ۳۰ سالگی روابط دیپلماتیک ایران و تاجیکستان است.
وی سپس با یادآوری استقلال تاجیکستان در سال ۱۹۹۱ توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود که این استقلال را به رسمیت شناخت و در طول این ۳۰ سال حدود ۱۷۰ سند بین دو کشور به امضا رسیده است که خود، زمینه ساز روابط و همکاریهای همه جانبه بین دو کشور شده است. تاریخ و تمدن تاجیکستان دارای گذشته ای پربار در حوزه های فرهنگی و اجتماعی است. تاجیکستان بعنوان عضو سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای می تواند ایران را به کشورهای عضو این سازمان پیوند دهد.
معروف اشاره کرد: فرهنگ پیوند دهنده ملت هاست و امیدوار هستم این برنامه ها بتواند در معرفی مشترکات فرهنگی و شناخت تفاوت ها و نزدیکی ملت ها موثر باشد. امروزه یکی از اساسی ترین روش ها در جهت بالا بردن ارتباط سیاسی، اجتماعی واقتصادی، یافتن مشترکات بین کشورها مخصوصاً فرهنگ و زبان است. ایران وتاجیکستان در آسیای مرکزی دارای مشترکات فراوانی در تاریخ، فرهنگ، زبان و دین هستند، بدین جهت علایق و پایبندی به آداب و رسوم اجداد و نیاکان سبب افزایش میزان همبستگی میان ساکنان هر دو کشور شده است. جشن نوروز و عشق به ادبیات مشترک و شعرای بزرگ فارسی، زبان پیوند دیرینه ای را میان مردم هر دو کشور به وجودآورده است که در صورت توجه به آن می تواند در اشاعه فرهنگ مشترک با حفظ هویت ملی، بصورت منطقه ای تأثیر مناسبی داشته باشد.
****ما از هم غافل مانده ایم
بنابراین گزارش سرور بختی، رییس موسسه بین المللی فرهنگی اکو، از دیگر سخنرانان آیین دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان بود.
او با اشاره به شعر «درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد» برگزاری آیین دیپلماسی فرهنگی ایران و تاجیکستان به همت رادیو فرهنگ را، نمادی از درخت دوستی میان دو کشور دانست.
وی همین طور با اشاره به ۳۰ سال فعالیت موسسه بین المللی اکو اظهار داشت: این موسسه از طرف روسای کشورهای عضو این سازمان بین المللی با هدف ایجاد فضای دوستی، اعتماد، برادری و همدلی میان کشورهای منطقه اکو، به کمک اشتراکات فرهنگی و علمی و ادبی به وجود آمده است.
سروبختی سپس درباره فاصله گرفتن مردم از یکدیگر بیان کرد: زمانی که ما با مردم صحبت می نماییم، مسئله مهمی که مطرح می شود، این است که ما از همدیگر دور شده ایم و از هم غافل مانده ایم. اهالی فرهنگ و سیاستمداران کوشش کافی دراین زمینه انجام میدهند. در این رابطه موسسه اکو در نظر دارد فضای دوستی بین مردم دارای تمدن مشترک، احیا کند.
او با اشاره به کوشش های ۳۰ ساله موسسه اکو اظهار داشت: موسسه در چند سال اخیر بوسیله برنامه های فرهنگی و هنری تلاش نموده است که کشورهای عضو را به هم ارائه کند، اما متاسفانه شواهد حاکی از آنست که باوجود این که ما از یک ریشه برآمده ایم و فرهنگ و تمدن مشترک داریم، کمی از هم دور شده ایم و غافل مانده ایم و برای جبران باید تلاشمان را بیشتر نماییم.
رئیس موسسه بین المللی اکو در بخشی دیگر، چاپ و معرفی چندین کتاب در راه معرفی "کمال خجند" بعنوان متفکر مشترک و پیوند گر دو ملت ایران و تاجیکستان، و نیز برگزاری کنفرانس بین المللی پاسداشت این متفکر بزرگ را از اقدامات موسسه بین المللی اکو در سالهای اخیر برشمرد و این که دراین زمینه کتاب هایی در تاجیکستان عراق، افغانستان و دیگر کشور های همسایه ی عضو اکو انجام شده است.
وی در آخر صحبت هایش از اجرای سلسله برنامه هایی با همکاری رادیو فرهنگ آگاهی داد و اظهار داشت: امید است به کمک این برنامه ها، فضای مناسبی برای تعامل کشورهای عضو اکو برقرار شود. در حوزه اشتراکات فرهنگی ایران و تاجیکستان کم کاری شده است.
****در سایه شناخت متقابل، بیشتر بکوشیم
عابدی اکبری، مدیرعامل موسسه ابرار معاصر نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش رادیو فرهنگ در امتداد ارتقای روابط فرهنگی ایران با کشورهای مختلف خصوصاً تاجیکستان اظهار داشت: فرهنگ بعد سوم دیپلماسی است و متاسفانه ما نتوانستیم از این بعد سوم دیپلماسی که مزیت نسبی هم در آن داریم، بهره چندانی ببریم.
وی سپس ابراز امیدواری کرد که «آیین دیپلماسی فرهنگی» نقطه عطفی در تاریخ ایران و تاجیکستان و عامل شناخت بیشتر فرهنگی دو ملت شود.
او همین طور با وجود نقاط مشترک فرهنگی فراوان دو کشور ایران و تاجیکستان، شناخت متقابل این دو را از هم کم دانست و اظهار نمود: باید در سایه شناخت متقابل بیشتر بکوشیم تا روابط پایدار تری داشته باشیم. درواقع ما نیازمند نگاه واقع گرایانه و لطمه شناسی به روابط فرهنگی با تاجیکستان هستیم. زبان فارسی سبب پیوند فرهنگ و تمدن ایران و تاجیکستان می شود و امروز دلبستگی عامه مردم تاجیکستان به زبان و فرهنگ قومی خویش عمده ترین خصیصه و سرچشمه وحدت استقلال جویانه آنان است.
****
نادر کریمیان سردشتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، پژوهشگر و استاد دانشگاه و نویسنده کتاب های تاریخی از دیگر سخنرانان آیین دیپلماسی ایران و تاجیکستان بود که اذعان دارد نسبتی میان کتاب و تمدن وجود دارد که در طول تاریخ بشر به طور معمول این نسبت همیشه یک نسبت کاملاً واقع بینانه و با دستاوردهای بسیار خوبی بوده است.
وی اظهار داشت: باوجود تنوع قومی ساکنان منطقه خراسان بزرگ، ورارود و ماوراءالنهر، و ظهور حوادث عظیم تغییرات گسترده در نظام سیاسی اقتصادی و اجتماعی، چرا همچنان این منطقه دارای هویت واحد فرهنگی شناخته می شود؟ و قوام هویت آن وابسته به چه عواملی بوده است؟ آیا می توان هویت فرهنگی مشترک ساکنان این سرزمین را عامل تداوم هویت آن دانست؟ نمودهای مهم فرهنگ مشترک در هنر و تمدن این سرزمین کدام است؟ تاریخ سامانیان نشان دهنده این است که گام های زیادی به سمت احیای فرهنگ ایرانی برداشته شد، در نتیجه حمایت امیران سامانی، چندین شاعر با استعداد ظهور پیدا کردند.
او افزود: این شاعران به شخصیت های ماندگار ادبیات فارسی تبدیل شدند، شاعرانی همچون رودکی، شهیدبلخی و... آنها رودکی، شاعر بزرگ آن زمان را متقاعد کردند تا «کلیله و دمنه» را به نظم درآورد. تعدادی از کتاب های باارزش تاریخی مانند «تفسیر و تاریخ طبری» در این دوران نگارش شد و کتاب هایی مانند «تاریخ بلعمی» ترجمه شد. بطور کلی، ادبیات و شعر فارسی ارتقا یافت.
****با احترام به حاکمیت ایران و تاجیک، فرصت ها را بیشتر کنیم
قهرمان سلیمانی، رایزن فرهنگی سابق ایران در تاجیکستان نیز در این مراسم ضمن قدردانی از همت رادیو فرهنگ در برگزاری آیین دیپلماسی فرهنگی ایران و تاجیکستان خصوصاً در آستانه سالگرد استقلال این کشور اظهار داشت: استقلال تاجیکستان برای زبان فارسی و فرهنگ ایرانی دستاورد بسیار عظیمی بود؛ چونکه در یکی دو قرن اخیر، این استقلال در قلمرو زبان فارسی اولین رویش و بزرگترین حادثه بود که یک کشور فارسی زبان در این قلمرو ظهور پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: با وجود استقبال مجموعه دستگاه های فرهنگی ایران از این حادثه، اما دستاوردهای ما به هیچ وجه با آن چه که باید باشد همسان نیست، و جبران این مسئله نیاز به نگاه واقع گرایانه و لطمه شناسی دارد. ازتباط فرهنگی ایران و تاجیکستان نیاز هنرمندان و فرهنگیان است.
وی بیان کرد: با وجود نزدیکی های فرهنگی، تاریخی، زبانی و جغرافیایی میان ایران و تاجیکستان، اما به عقیده من، سرعت توسعه روابط اقتصادی دو کشور همچنان کند است، بااینکه علاقه مندی دو طرف جهت استفاده از این ظرفیت ها طی سالهای اخیر منجر به انعقاد قراردادهایی شده اما جا دارد از این فرصت ها استفاده بهینه شود. روابط دو کشور از شروع استقلال تاجیکستان در حال پیشرفت بوده ولی قانع کننده نیست. به رسمیت شناختن استقلال تاجیکستان از طرف ایران بعنوان نخستین کشور در جهان دلیلی بر این مدعاست که بتوانیم با احترام به حاکمیت دو کشور فرصت ها را بیشتر نماییم.
**** اجرای مجموعه موسیقی با صدای وحید تاج و خواننده تاجیکی روانه بازار شد
صادق چراغی، از آهنگسازان ایرانی در بخش دیگر از این مراسم اظهار نمود: ما بی شک به این فرهنگ مشترک نیاز داریم و باتوجه به وظیفه فرهنگی که در این دوره داریم، باید دراین زمینه تلاش نماییم. بعنوان مثال، کاخ رفیع موسیقی کلاسیک که از گردهمایی فرهنگ های مختلف ایجاد شده است، اگر اتفاق خوبی دراین زمینه در لهستان بیفتد در کانادا هم اهمیت خواهد داشت؛ پس ما دغدغه و فرهنگ مشترک داریم و باید دراین زمینه بیشتر تلاش نماییم. طبق گفته های ابتدای برنامه، حدود ۱۷۰ سند دراین زمینه انجام شده است.
چراغی همین طور عنوان کرد: متاسفانه ما متناسب با ارزش این فرهنگ مشترک، گام برنداشته ایم. ما برای برقراری پیوند با هنرمندان تاجیکستانی خیلی کم کاری کرده ایم، درصورتی که ما فرهنگ، آیین و زبان مشترک داریم که به نظرم اقدامات دراین زمینه کافی نبوده و باید لطمه شناسی در این خصوص صورت گیرد.
این آهنگساز ایرانی اظهار داشت که مجموعه موسیقی را با اجرای وحید تاج از خوانندگان شاخص ایرانی و خواننده تاجیکی به نام افضل شاه با اشعاری از رودکی سمرقندی در قالب لوح "بخارا" تنظیم و روانه بازار کرده است.
وی سپس در همین زمینه اشاره کرد: مردم تاجیکستان به موسیقی و ترانه های ایرانی علاقه فراوان دارند، حتی نام خوانندگان ایرانی قبل و پس از انقلاب اسلامی را به خوبی می شناسند و برای سروده های آنها احترام بسیاری قائل هستند. آنچه در محتوای موسیقی و ترانه های ایرانی و تاجیکی می توان دریافت، عشق به طبیعت و جغرافیا است که در آن الهام از خاصیت های خاص محیطی مانند کوهها، رودها و دشتهای سرسبز همچون آنهاست که در اشعار شعرا و ادبا و سرودهای خوانندگان بدان بسیار توجه شده است. به نظرم لازم است روابط فرهنگی مفاخر هنری دو کشور تسهیل شود.
به گزارش لباس دونی به نقل از ایسنا، در آیین دیپلماسی فرهنگی ایران و تاجیکستان، گزیده ای از برنامه دیدار شاعر تاجیکستانی، مرحوم محمدعلی عجمی با رهبر معظم انقلاب پخش گردید. در این مراسم محمدعلی عجمی شعری را در حضور رهبر فرزانه انقلاب، قرائت می کرد.
در اختتام این مراسم بعد از تجلیل و گرامیداشت میهمانان حاضر در برنامه، قدردانی از فعالان عرصه دیپلماسی فرهنگی دو کشور ایران و تاجیکستان، آیین رونمایی از کتب ادبی مجموعه شعر شاعران تاجیکستان و آشنایی با آثار شاعران تاجیکستان صورت گرفت. همین طور لوح سپاس این آیین بصورت فرش نفیس و هنری از طرف رادیو فرهنگ به سفارت تاجیکستان اهدا شد.1400/06/20
11:27:09
5.0 / 5
727
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
لباس دونی