در دومین جلسه شورای هنر صورت گرفت:

بررسی پیش نویس سند توسعه هنر

بررسی پیش نویس سند توسعه هنر

لباس دونی: جلسه دوم شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دكتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور دكتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگ به صورت مجازی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با موضوع بررسی پیش نویس سند توسعه هنر، ماده واحده تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشكسوت و همین طور اصول و سیاست های موسیقی كشور انجام شد كه مقرر شد در زمینه تشكیل شورای هماهنگی موسیقی كشور و ساختار آن، اعضای شورای هنر پیشنهادات و نظر نهایی را ظرف دو هفته آینده به شورای هنر اعلام كنند.


به گزارش لباس دونی به نقل از مرکز خبر شورا عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دستور اول جلسه به بررسی پیش نویش سند توسعه هنر اختصاص داشت، اظهار داشت: گاهی اوقات بین دغدغه هایی که مقام معظم رهبری «مدظله العالی» برای استقرار جامعه اسلامی و رسیدن به تمدن اسلامی بیان می کنند با اقداماتی که در راه تحقق آن انجام می شود، تفاوت دیده می شود.
وی با اعلان اینکه هنر در فرهنگ مردم کانونی ترین نقش را دارد، اضافه کرد: به لحاظ زیبایی شناختی مهم ترین عنصر اثر گذار زندگی امری است که مطلوب ماست و ما آنرا دوست داریم، بنا بر این هنر در راه زندگی مردم حوزه بسیار پررنگ است.

دکتر عاملی اظهار داشت: معماری و مبلمان شهری، زبان و ادبیات و شعر، موسیقی، تئاتر و سینما، نقاشی، هنرهای تجسمی، و همین طور مد و لباس و امور در رابطه با زیبایی انسان و همین طور صنایع دستی حوزه فرهنگ مردم پسند را می سازند و آمیخه با امور هنری و زیبایی شناسی هستند.
وی اشاره کرد: می توان گفت بخش برجسته فرهنگ در این عرصهها شکل می گیرد و این عناصر می تواند با بازار و کسب و کار هنر تبدیل به یک پدیده های سطحی و فقط برای تامین دلربایی تبدیل گردد و می تواند برخوردار از معنا و محتوا عمیق زندگی باشد که به صورتی تعادل و سلامت و تعالی انسان را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: فرهنگ و هنر بیشتر از هر چیز از شناخت و ذهن بهره می گیرد و ذهن دارای طرحواره ها و الگوهای فرهنگی است.

دکتر عاملی افزود: امروزه در ارتباطات بین فرهنگی از طرحواره ها که منابع مهم ارتباط با دیگری هستند سخن گفته می شود. طرحواره ها منابع قضاوت های اجتماعی مردم، منابع الگوسازی مردم هستند، بعنوان مثال در مورد اقوام، طبقات اجتماعی، مشاغل، روحانیت و روشنفکران، کارگزاران امر حکومت و ده ها امر دیگر طرحواره ای در ذهنیت فردی و اجتماعی وجود دارد که منشاء تعاملات اجتماعی است.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران بیان کرد: طرحواره ها تسهیل کننده ارتباطات هستند ولی منشاء فکری و اندیشه ای ندارند.
وی ادامه داد: اساساً طرحواره ها محصول قضاوت های لحظه ای هستند، بخش عظیم از این الگوواره ها تجربه زندگی افراد نیست بلکه از الگوی زندگی که در ذهن فرد است، تأثیر می گیرد. جامعه ای قدرتمند است که از نگاه طرحواره ای عبور کند و به اندیشه تدبیر و تأخیر که سبب می شود هر نوع مطلبی را نپذیرد و در مورد همه امور قضاوت نکند.
دکتر عاملی اشاره کرد: هنر حوزه بزرگی است که می تواند ظرفیت نگاه طرحواره ای را حوزه اندیشه ای منتقل کند و الگوهای فرهنگی جدیدی مبتنی بر اندیشه اسلامی بسازد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به موضوع لطمه های اجتماعی اظهار داشت: بررسی لطمه های اجتماعی کشور نشان میدهد الگوی فرهنگی قسمتی از جامعه بطور ناقص از نظام غربی الگو گرفته است. الگوی فرهنگی یک نظام اجتماعی و یک نظام زندگی را تولید می کند. بعنوان مثال متأسفانه در شاخص طلاق و متوسط سن ازدواج و نوع لباس پوشیدن و حتی روابط دوستی و مصرف کالاهای هنر و فرهنگی و حتی معماری و شهرسازی، تمایلات به سمت زندگی غربی است.

دکتر عاملی تاکید کرد: ضروت دارد توانمندسازی های متفاوتی برای تقویت شناخت و بینش فرهنگی در جامعه برقرار شود. استقرار جامعه اسلامی در درجه اول منوط به عمل صالح و توسعه عمل صالح و تغییر در جهان بینی و شناخت فردی و اجتماعی است. برنامه توسعه هنر نیازمند مبانی عمیق تر و محتوایی تر است.
وی اشاره کرد: در تدوین طرح توسعه هنر هدف تمدن نوین اسلامی و استقرار جامعه اسلامی باشد و راهکارهای رسیدن به این هدف نیز بررسی و ارائه شود.
وی با اعلان اینکه لازم است به اسناد مرجع حوزه هنر مراجعه نماییم، اظهار داشت: ۳۴ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به سند مهندسی فرهنگی اختصاص داشته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ستاد راهبری اجرایی سازی سند مهندسی فرهنگی در سطح عالی برگزار می گردد و امکان ابلاغ مصوبات آن برقرار است و همین طور راهبردهای در رابطه با هنر دارد.
دکتر عاملی اضافه کرد: در سند مهندسی فرهنگی کشور سند ملی معماری، ملی سینما، ملی موسیقی و... پیش بینی شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: در تدوین سند توسعه هنر به اسناد بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد و به مصوبات این شورا احترام گذاشته شود چونکه این امر منجر به پیوسته شدن مسیر و شکل گیری سرمایه اجتماعی می شود.

دکتر عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ضمن تشکر از پیگیری های دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای احیاء مجدد شورای هنر، ابراز امیدواری کرد: شورای هنر با هم فکری اعضای آن بتواند اقدامات مؤثر و کارآمدی در مباحث گسترده و مختلف هنر داشته باشد.
وی با اشاره تدوین پیش نویس سند توسعه هنر اظهار داشت: باتوجه به وجود دامنه های وسیع در حوزه هنر و همپوشانی و همگرایی های این حوزه نیاز به تدوین سند توسعه هنر احساس شد بااینکه ممکنست در برخی از شاخه های هنر نیاز به سند مستقل داشته باشیم.

در ادامه جلسه دکتر محمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلان اینکه در پیمایش وضع موجود در حوزه هنر با نارسایی های آماری مواجه شدیم، اضافه کرد: برمبنای تحقیقات گسترده انجام شده وضعیت هنر در کشور حالتی نامتوازن و نامتعادل دارد بعنوان مثال در موضوع منابع انسانی و رویدادها توسعه خوبی داشته ایم اما در زیرساخت ها گرفتار فقدان و کمبود منابع هستیم.
در طراحی سند توسعه هنر بیانیه گام دوم انقلاب که ۸ محور آن اشاره به هنر دارد بعنوان الگو مدنظر بوده است.
وی افزود: موضوعات در رابطه با مجموعه هنر مورد بررسی قرار گرفت و پیش نویس اولیه تهیه شده سند توسعه هنر به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد و جلساتی با نمایندگان دستگاه های مختلف در رابطه با هنر تشکیل و این پیش نویس ویرایش شد.
معاون هنری وزارت ارشاد تاکید کرد: در طراحی سند توسعه هنر بیانیه گام دوم انقلاب که ۸ محور آن اشاره به هنر دارد بعنوان الگو مدنظر بوده است.
دکتر حسینی در تشریح مصداقی از اقتصاد هنر در کشور اظهار داشت: در آخرین حراج های منطقه خاورمیانه ۴۴درصد از فروش متعلق به هنرمندان ایرانی بوده است و همچنین در فهرست ده نفره از گرانقیمت ترین هنرمندان خاورمیانه ۴ هنرمند ایرانی در این فهرست قرار دارد.
وی تاکید کرد: این ظرفیت فوق العاده هنرمندان ایرانی ایجاب می کند برای هنر قدم شایسته ای جهت استفاده از آن در امتداد منافع ملی برداشته شود.

ارائه پیش نویس سند توسعه هنر
در ادامه مهندس فراهانی از اعضای تدوین پیش نویس سند توسعه هنر با اشاره به اینکه تدوین این سند بر اساس ۶ گام انجام شده است، اضافه کرد: در گام اول مدلهای توسعه هنر مانند مدل بنیاد هنرهای انگلستان جدید برای صنایع فرهنگی، مدل کارکنان و صنایع خلاق فرهنگی، مدل چرخه فرهنگی یونسکو و مدل دوایر متحدالمرکز تراسبی که خیلی از اسناد هنر بر طبق این مدل منتشر می شود مورد بررسی قرار گرفت.
مهندس فراهانی افزود: در گام دوم اقتصاد هنر در دنیا بررسی گردید که طبق آخرین آمار، حوزه فرهنگ و صنایع خلاق درآمدی نزدیک به ۲، ۲۵۰ میلیارد دلار و با ۲۹ میلیون شغل را در دنیا تجربه کرده است.
وی گفت: وضع موجود هنر در کشور برمبنای فاکتورهای مختلفی در گام سوم بررسی شده است که مطابق بررسی های انجام شده درمورد وضعیت برگزاری رویدادهای هنری، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۴۸ جشنواره ملی و استانی در کشور برگزار شده است.
مهندس فراهانی درمورد وضعیت برگزاری نمایشگاه های هنرهای تجسمی در کشور اشاره کرد: در سال ۱۳۹۳ تعداد نمایشگاه های تجسمی در کشور با افت فاحشی همراه بوده است که این گونه تغییرات دفعی چه با کاهش همراه باشد یا افزایش، نشان از نبود نظام منسجم در امر مدیریت و برنامه ریزی این رویدادها دارد.
وی در تشریح بررسی وضعیت اجرای نمایش در کشور تاکید کرد: عناوین نمایش حدود ۱.۵برابر و تعداد دفعات نمایش ۲.۶ برابر و تعداد تماشاگران بیش از ۷ برابر بین سال های ۸۵ تا ۹۷ رشد داشته است که نشان دهنده افزایش قابل توجه استقبال مردم از تئاتر و هنرهای نمایشی است.
مهندس فراهانی افزود: همین طور وضعیت اجرای صحنه ای موسیقی در کشور و فعالیت خانه های مد مورد بررسی قرار گرفته، که آمار نشان میدهد تعداد اجراهای صحنه ای و صدور مجوز برای خانه های مد افزایش قابل توجهی داشته است.
وی اظهار داشت: تصدی­گری غیرضروری دولت در فعالیت ­های هنری و کمبود نهادهای توانمند در بخش خصوصی بعنوان یکی از چالش ها در بررسی وضعیت نهادها، مدیریت و برنامه ریزی در بخش هنر مطرح است.
مهندس فراهانی در تشریح بررسی وضع موجود بودجه بخش هنر اشاره کرد: در سال ۱۳۹۷، تنها ۲.۵ درصد از کل بودجه عمومی دولت، سهم امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری بوده است.

وی در مورد بررسی وضع موجود دانشجویان بخش هنر اشاره کرد: در سال ۱۳۶۷، تعداد دانشجویان رشته هنر ۵، ۶۳۰ نفر به ۲۹۶، ۱۱۰نفر در سال ۱۳۹۷ رسیده است. اما در نظام آموزشی هنر، صنفی و تامین اجتماعی برای فارغ­التحصیلان بخش هنر ضعیف است و اشتغال به کار غیرمتناسب با تحصیلات و تخصص خیلی از اهالی هنر بسیار زیاد مطرح است.
مهندس فراهانی اظهار داشت: فرهنگ هنر با فاکتورهای مختلفی بررسی گردید و طبق تحقیق انجام شده در سال ۱۳۹۶، افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند ۹۵درصد اعلام نمودند که به تئاتر و کنسرت نرفته اند، همچنین ۸۱درصد سینما نرفته اند.

وی افزود: در گام چهارم و پنجم نیز راهبردها، طرح ها و پروژه های مربوط به توسعه هنر در اسناد بالادستی و برنامه های راهبردی توسعه فرهنگ و در سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.

مهندس فراهانی در تشریح گام ششم با عنوان "تدوین چشم انداز، راهبردها، طرح ها و اقدامات کلیدی توسعه هنر" اظهار داشت: مبانی طراحی وضعیت مطلوب نظام هنری کشور برمبنای تمامی اسناد بالادستی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند اصول سیاست فرهنگی کشور، چشم انداز ۲۰ ساله کشور، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و... پیشنهاد شده است.

وی تاکید کرد: چشم انداز کلان نظام هنری کشور در سند توسعه هنر در ۱۰ محور اصلی پیش بینی شده است که بر اساس این چشم انداز، راهبردها، سیاست ها و برنامه ها در سند توسعه هنر طراحی شده است.

مهندس فراهانی در مورد حمایت های مالی اظهار داشت: انتظار داریم افزایش سهم هنر از بودجه عمومی کشور، اختصاص سهم مناسب برای هنر در صندوق توسعه ملی، افزایش سهم هنر در صندوق توسعه تکنولوژی های جدید و افزایش سهم هنر در صندوق توسعه صادرات پیگیری و لحاظ شود.

وی درمورد مشارکت سازمان ها و دستگاه های دولتی با وزارت فرهنگ برای توسعه هنر اشاره کرد: انتظار می رود که هر کدام از دستگاها سهم مشخصی از بودجه عمومی برای پشتیبانی از توسعه محصولات و خدمات هنری اختصاص دهند.

در ادامه محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش درمورد پیش نویس سند توسعه هنر به طرح چند سوال در این خصوص پرداخت و اظهار داشت: در پیش نویس سند توسعه هنر، وجه توصیف بر وجه تحلیل غلبه دارد.
وی افزود: این سوال مطرح است که با بررسی وضعیت دنیا و خاورمیانه در حوزه هنر، جمع بندی نهایی از این مطالعه بین المللی چیست؟.
وزیر آموزش و پرورش افزود: باتوجه به بررسی وضع موجود کشور در حوزه هنر برمبنای فاکتورهای مختلف و نظام پیوستگی این گزاره های توصیفی، برمبنای چه منطقی مجموعه این بررسی ها به تدوین چشم انداز کمک کرده است؟.

در ادامه جلسه حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درمورد پیش نویس سند توسعه هنر با تاکید بر اینکه دشمن باید اختصاص به ذکر پیدا کند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ساحت هنر و فرهنگ در ترسیم وضعیت این حوزه به دیده شدن دشمن تاکید دارند که پیشنهاد می کنم این دیدگاه در سند توسعه هنر لحاظ شود.
وی با اشاره به رویکردهای کلان در حوزه هنر افزود: زندگی مردم همیشه آمیخته با هنر بوده است و لزوم دارد در سند توسعه هنر بر تربیت نیروی پیش برنده حوزه هنر و توسعه تربیت هنرمند تاکید بیشتری شود.

تاکید دکتر نامور مطلق بر لزوم مدل سازی داخلی برای سند توسعه هنر
در ادامه دکتر بهمن نامور مطلق سرپرست دانشگاه استاد فرشچیان در مورد پیش نویس سند توسعه هنر اظهار داشت: این سند نیاز به یک تحلیل کیفی بمنظور مشخص شدن وضعیت هنر از لحاظ کیفی دارد.
وی تاکید کرد: دوره حال حاضر، در دوره صنایع خلاق و صنایع نرم زندگی می نماییم که در مستندترین تعریف از صنایع خلاق شامل موسیقی، فیلم، طراحی و چندرسانه ای ادبیات، صنایع غذایی و صنایع دستی است.
سرپرست دانشگاه استاد فرشچیان در مورد صنایع دستی و هنرهای سنتی اظهار داشت: باید در مدل ایرانی بر صنایع دستی و هنرهای سنتی که برخاسته از روح تمدن کشور است، تمرکز شود.
دکتر نامور مطلق اشاره کرد: لزوم دارد مدل ایرانی و داخلی برای سند توسعه هنر طراحی شود و برمبنای مدل داخلی سند توسعه هنر تدوین شود.
او در آخر اشاره کرد: این اشتباه است که در چشم انداز به کمک دولت در حوزه مالیات، عوارض، بودجه و... پرداخته شده است چونکه صنایع خلاق باتوجه به پشتوانه زیبایی شناسی که دارند توانایی حل مشکلات اقتصادی دارند و به دولت ها کمک اقتصادی می کنند.

در ادامه دکتر محمدعلی کی نژاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به خصوص در زمانی که مقام معظم رهبری رئیس این شورا بودند، مصوبات خیلی خوبی در حوزه هنر داشته است، اظهار داشت: لزوم دارد در تدوین سند توسعه هنر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه هنر لحاظ و بررسی شود.
وی افزود: با توجه به این که در ۴۰ سال اخیر در حوزه هنر افتخارات بسیاری در این عرصه داشته ایم و باید برای این حرکت های هنری انجام شده مدل توسعه ای طراحی شود.
دکتر کی نژاد بر لزوم توجه به هنر کامپیوتری تاکید کرد و پیشنهاد داد: حتما در سند توسعه هنر یک بند برای موضوع هنر کامپیوتری اختصاص پیدا کند.

در ادامه حجت الاسلام دکتر محمدحسین نواب مدیر مدرسه اسلامی هنر اظهار داشت: در پیش نویس سند توسعه هنر بدون اینکه نسبت هنر به حکومت مشخص شود به موضوع اقتصاد هنر پرداخته شده است، که باید اصلاح گردد.
وی افزود: صنایع دستی مانند فرش درآمد بالایی برای اقتصاد دارند که نباید بسادگی از قابلیت درآمدزایی صنایع دستی گذشت.

مهندس محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری با اعلان اینکه الگوی حکمرانی در حال تغییر و تحول است، اضافه کرد: قسمتی از این تغییر به سبب توسعه بخش فضای سایبری و بخشی نیز به سبب تغییر بافت های اجتماعی است.
وی با اشاره به موضوع توسعه هنر افزود: مبلدین هنر که همان هنرمندان هستند، مهم ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه در توسعه هنر را دارند و لزوم دارد جهانی که هنرمندان در آن زیست می کنند، درک کرد.
رئیس حوزه هنری با اعلان اینکه جهان هنر مختصات خاص خودش را دارد، اشاره کرد: برای اثرگذاری در هنر مؤلفه های خاص آن باید طراحی شود و باتوجه به تغییر الگوی حکمرانی نیاز به طراحی منطق های جدید دارد.
مهندس دادمان تاکید کرد: نباید از توسعه هنر فقط تعبیر به توسعه زیرساخت های هنری شود.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه سند توسعه هنر باید مبتنی بر یک نظریه توسعه باشد، اضافه کرد: وضعیت سنجی حوزه هنر فقط نباید برمبنای فضای فیزیکال باشد چونکه فضای مجازی و فضای سایبری تأثیر به سزایی در حوزه هنر دارد.
وی اشاره کرد: با توجه به این که اسناد دیگری نیز در حوزه هنر در حال تدوین است، لزوم دارد سند توسعه هنر هم نوایی با آن اسناد داشته باشد و تفاوت محتوایی نداشته باشد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به چالش های دینی در توسعه هنر، تاکید کرد: در سند توسعه هنر راهبردی برای کمک به حل چالش های دینی حوزه هنر تدوین شود.
حجت الاسلام واعظی اضافه کرد: در سند توسعه هنر تربیت مباحث مربوط به فلسفه هنر و مطالعات نظری هنر نیز باید لحاظ شود.

دکتر بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز اظهار داشت: این نگرانی وجود دارد که در دادوستد هنری جهان، فرهنگ پنهانی حاکم است که بر شکل گیری آثار هنری آینده مؤثر است.
وی با اعلان اینکه باید برای سند توسعه هنر مبانی و مقدمه ای در حوزه هنر اسلامی تهیه شود، تاکید کرد: سند توسعه هنر نیاز به یک پیوست فرهنگی و دینی دارد و مسائل دینی و فقهی لحاظ شود.

دکتر علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر نیز اظهار داشت: در حوزه هنر توجه به مؤلفه های جهانی، در کنار مؤلفه های بومی و محلی و مبانی فقهی هنر بسیار با اهمیت می باشد.
وی پیشنهاد داد: با توجه به این که در گروه های مختلف فرهنگستان هنر مباحث طرح شده در جلسه مورد بررسی قرار گرفته است، نظرات این گروه های تخصصی در تدوین سند توسعه هنر بررسی شود.
سرپرست فرهنگستان هنر ابراز امیدواری کرد: سند توسعه هنر باتوجه به گستردگی حوزه هنر، با یک جامعیت بیشتری تدوین و اجرا شود.
پس از بحث و بررسی اعضا پیرامون پیش نویس سند توسعه هنر، مقرر شد اعضاء شواری هنر پیشنهادات تکمیلی و نظرات نهایی را ظرف دو جلسه آینده شورای هنر به این شورا عرضه کنند.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر صالحی در تشریح دستور دوم جلسه که درمورد بررسی اصلاح ماده واحده تأسیس موسسه هنرمندان پیشکسوت بود، اشاره کرد: ماده واحده تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت مصوب جلسه ۵۹۶ مورخ ۵ دی ماه ۱۳۸۵ است.
وی افزود: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت وابسته به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی تعیین شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: باتوجه به حوزه مأموریتی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت و اشتمال بر تمامی رشته های هنری و فرهنگی همچون سینما، ادبیات و هنرهای زیبا و...، ماموریت مؤسسه فراتر از قلمرو فعالیت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد فرهنگی و هنری رودکی است بدین جهت شایسته است تحت نظارت و در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت خود ادامه دهد.
بعد از بحث و تبادل نظر اعضا پیرامون این پیشنهاد، مصوب شد که ماده واحده تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر یابد.


دکتر صالحی در تشریح دستور سوم جلسه که به بررسی اصول و سیاست های موسیقی کشور اختصاص داشت، پیشنهاد داد: برای تدوین و تصویب سیاست های اجرایی و ضوابط و بخشنامه های مربوط به حوزه موسیقی و انجام هماهنگی های لازم بین نهادهای مسئول در امر موسیقی شورای هماهنگی موسیقی کشور تشکیل گردد.
وی اظهار داشت: پیشنهاد می شود اعضای این شورا متشکل از معاون هنری وزیر ارشاد (رییس شورا)، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشادی(دبیر شورا)، نماینده وزارت علوم، وزارت آموزش وپرورش، صدا وسیما، حوزه هنری، نماینده فرهنگستان هنر، نمایندگان صنوف و انجمن های تخصصی (۳ نفر به انتخاب معاون هنری)، یکی از کارشناسان علوم اسلامی آشنا به مقوله هنر با معرفی مدیریت حوزه علمیه قم، دو نفر از استادان برجسته دانشگاه و متخصص در حوزه موسیقی با معرفی وزارت علوم، دو نفر از کارشناسان و صاحب نظران عرصه موسیقی با معرفی شورای هنر باشد.

همین طور دکتر عاملی با اعلان اینکه در سند مهندسی فرهنگی کشور یکی از اسنادی که پیش بینی شده است سند ملی موسیقی است تاکید کرد: بمنظور جلوگیری از پراکندگی اسناد، هدف باید رسیدن به سند ملی موسیقی باشد.
وی به سوابق تهیه پیش نویسی سند سیاست های کلان موسیقی اشاره نمود و اظهار داشت: در تدوین این سند بزرگان موسیقی کشور مشارکت داشته اند و حتما در ادامه کار هم نیازمند توجه به نظر متخصصین امر هستیم.
دبیر شوای عالی انقلا فرهنگی اشاره کرد: با توجه به این که اسناد ستاد مهندسی فرهنگی قالب مصوب و مشخص دارد، اصول و سیاست های موسیقی کشور بر اساس آن قالب تدوین شود.
دکتر عاملی بر لزوم تعیین زمان بندی برای تصویب اصول و سیاست های موسیقی کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد: سند ملی موسیقی کشور در این دوره دولت به تصویب رسد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعد از بحث و بررسی پیرامون موضوع تشکیل شورای هماهنگی موسیقی کشور و ساختار آن، اعضای شورای هنر پیشنهادات و نظر نهایی را ظرف دو هفته آینده به شورای هنر اعلام کنند.
منبع:

1399/04/25
00:07:36
5.0 / 5
2789
تگهای خبر: آثار هنری , آموزش , تئاتر , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴
لباس دونی