مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری:

ساماندهی لزوما به مدلول انحلال نیست

ساماندهی لزوما به مدلول انحلال نیست

لباس دونی: مدتی است سوژه ادغام مؤسسه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح گردیده است. چندی قبل روابط عمومی این وزارتخانه نیز اعلام نمود كه شورای معاونان ادغام موسسات و انجمن های معاونت امور هنری را تصویب كرده است كه برمبنای آن، موسسات مرتبط به معاونت هنری به دو موسسه كاسته می شود.


به گزارش لباس دونی به نقل از ایسنا، در این میان با وجود آنكه معاونت امور هنری از چندی قبل طرح ساماندهی موسسات، فرآیندها و ساماندهی پروژه ها و رویدادها را آغاز نموده است، هنوز درباره چگونگی ادغام مؤسسه های معاونت امور هنری توضیح مشخص و دقیقی ارائه نشده است.
در همین راستا، سید امین مویدی اصفهانی _ مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری_ درباره جزئیات اجرایی این طرح توضیحاتی عرضه كرده است.

ضرورت طرح ساماندهی مؤسسه ها چیست؟
مویدی اصفهانی در ابتدا در پاسخ به این پرسش كه طرح ساماندهی موسسات و انجمن های معاونت هنری بر چه اساس و ضرورتی طراحی شده است، اظهار نمود: از شروع سال ۱۳۹۷ به دستور معاون محترم امور هنری، سه طرح ساماندهی در دستور كار واحد برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری قرار گرفت. طرح اول ساماندهی فرآیندهای معاونت امور هنری است كه بزودی همراه با برنامه راهبردی رونمایی خواهد شد. طرح دوم، ساماندهی پروژه ها و رویدادهای برگزار شده یا مورد حمایت معاونت امور هنری است كه فاز اول آن شامل شناسایی، شاخص گذاری و رتبه بندی جشنواره ها انجام شده است.
او افزود: طرح سوم كه وزیر محترم نیز دستور انجام را در كل وزارتخانه داده است، طرح ساماندهی موسسات تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است كه با استقرار انضباط مالی آغاز شد. در نخستین گام كمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت هنری تشكیل شد، پیش مجامع و مجامع عمومی مؤسسات و انجمن ها بطور رسمی انجام شد و تكالیف منتج از گزارش حسابرس مستقل ابلاغ و تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار|گرفت. در این زمینه اصلاح ساختار مالی مؤسسات و انجمن ها آغاز شد. همین طور با تدبیر و همكاری مؤثر مشاور اجرایی معاونت، آقای قبادی بدهی های سنگین مؤسسات همچون انجمن هنرهای نمایشی تسویه شد كه بی اغراق اقدام قابل تقدیری بود و سال ها معطل و معوق مانده بود.
مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری تصریح كرد: طرح ساماندهی موسسات و انجمن ها، اهداف افزایش بازدهی و ارتقای بهره وری و كارآیی مؤسسات و انجمن های تابعه، ایجاد ساختار و روش بهینه انجام فعالیت ها، سازماندهی و استفاده از منابع محدود موجود، چابك سازی تشكیلات و فرآیندها، فراهم آوری امكان نظارت و كنترل یكپارچه و فراگیر خصوصا درحوزه های مالی و نیل به شفافیت را مورد نظر دارد. رویكرد و راهبرد این طرح نیز ایجاد انسجام و هماهنگی، اصلاح ساختار، ضابطه مندی و شفافیت، شناسایی و كنترل ریسك و پرهیز از ایجاد اختلال در فعالیت های جاری است.

ساماندهی لزوما به مدلول انحلال نیست
مویدی اصفهانی در توضیح چگونگی اجرای این طرح نیز اظهار نمود: فعلا یك طرح كلی ارائه شده است و تصمیم گیری در مورد جزئیات طرح و اقدامات اجرایی، برمبنای تصویب شورای معاونان به كارگروه ساماندهی مؤسسات معاونت هنری متشكل از نمایندگان معاونت هنری، معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است. این كارگروه بزودی تشكیل خواهد شد و موارد را بررسی و اعلام نتیجه خواهدنمود.
او در پاسخ به این پرسش كه با عنایت به اعلامیه روابط عمومی وزارت فرهنگ در خصوص اینكه هشت موسسه معاونت هنری به دو موسسه تقلیل خواهد یافت، این كارگروه مقرر است در چه موردی بررسی و اعلام نظر كند؟، توضیح داد: اول آنكه تاكید می كنم هدف، ساماندهی مؤسسات است؛ ساماندهی لزوما به مدلول انحلال نیست. بعنوان مثال مؤسسه هنرمندان پیشكسوت برمبنای اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی وابسته به بنیاد فرهنگی و هنری رودكی است. با وجودی كه شخصا معتقدم در صندوق اعتباری هنر و مؤسسه هنرمندان پیشكسوت فعالیت های موازی انجام می شود و ضرورتی ندارد برای یك ماموریت و كار مشابه دو هزینه سربار پرداخت گردد، اما ملاك قانون است و ما به ابتنا و اتكاء قانون، پیشنهاد داریم كه موسسه هنرمندان پیشكسوت، ذیل بنیاد رودكی به فعالیتش ادامه دهد. هرچند كه پیشنهادات دیگری هم درباره این مؤسسه وجود دارد و باید با رعایت موازین قانونی در كارگروه بررسی و تصمیم گیری شود.
او اضافه كرد: دومین نكته آن است كه ما مؤسسات تابعه معاونت هنری را به دو دسته تقسیم كردیم. اول انجمن های تخصصی شامل انجمن هنرهای نمایشی ایران، انجمن موسیقی ایران، بنیاد ملی مد و لباس، مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و دوم سایر موسسات شامل بنیاد فرهنگی و هنری رودكی، موسسه هنرمندان پیشكسوت، موسسه توسعه هنرهای معاصر و بنیاد آفرینش های هنری نیاوران.
مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری تصریح كرد: ساماندهی و ماموریت موسسات جدید نیز برمبنای همین طبقه بندی و دستور وزیر محترم است. سایر موسسات در بنیاد رودكی كه ظرفیت قانونی ویژه ای دارد و انجمن ها در یك موسسه دیگر تجمیع و ساماندهی خواهد شد. روش های مختلفی هم برای ساماندهی همچون تاسیس و راه اندازی شركت مادر تخصصی، انحلال مؤسسات ناكارآمد، تلفیق بعضی از موسسات هم راستا، ایجاد ساختار مدیریت مشاركتی وجود دارد. كارگروه با عنایت به شرایط و اقتضائات و الزامات هر یك از موسسات و انجمن ها به تفكیك در مورد این روش ها و رسیدن به هدف و برنامه ریزی گام های اجرایی تصمیم گیری خواهدنمود.

تكلیف انجمن هایی كه شعب استانی دارند چه می شود؟
او همین طور درباره پیشنهاد معاونت امور هنری برای آینده انجمن ها، خصوصا انجمن هنرهای نمایشی و انجمن موسیقی كه شعب استانی دارند، اظهار داشت: همانطور كه می دانید ما یك تعریف صنفی از انجمن ها داریم كه برای تاسیس آن باید به وزرات كار رجوع كرد و یك تعریف فرهنگی كه به برخی از موسسات فرهنگی هنری اطلاق می شود تا شرایط ویژه ای داشته باشند كه این شرایط و ضوابط در سامانه دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مركز فرهنگی آمده است.
مویدی اصفهانی تصریح كرد: در سامانه دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراكز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قسمت نامگذاری قید شده است كه برمبنای سیاست ها و تعاریف و شرایط نامگذاری مؤسسات فرهنگی برمبنای مصوبه ۱۷۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۶۷/۱۱/۰۴ و همین طور اختیارات هیات رسیدگی به امور مراكز فرهنگی مطابق بند ۲ و تبصره ماده ۱۰ و همین طور ماده ۱۱ ضوابط و مقررات، تعریف انجمن عبارتند از: مؤسسه فرهنگی هنری كه بین موسساتی دیگر زمینه همكاری تعریف نموده و حلقه ارتباطی است. تشكیل دهنده و تاسیس كننده این موسسات، مدیران مسئول موسسات فرهنگی هستند. فعالیت هایی كه انجمن انجام می دهد صرفا ایجاد همكاریهای بیشتر بین موسسات عضو است و از تصدی گری فعالیت های فرهنگی موسسه منع می شوند.
او اظهار داشت: همین طور شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۲۰ مورخ ۸۲/۰۴/۱۰ سوژه الحاق ماده واحده به مصوبه ضوابط و مقررات تاسیس مراكز، مؤسسات، كانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها (مصوبه جلسه ۳۸۵ مورخ ۷۵/۰۸/۰۸) را به این شرح تصویب كرد:
«مراكزی كه بر طبق این ضوابط توسط اشخاص حقوقی یا حقیقی تاسیس شده اند و نوع فعالیت آنها مشابه یكدیگر است، می توانند مبادرت به تاسیس مجموعه تشكیلات مركزی با عنوان اتحادیه، مجمع، جامعه، انجمن یا سایر عناوین مشابه در سطح استانی، منطقه ای یا كشوری نموده و برمبنای ضوابط از دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراكز فرهنگی مجوز فعالیت دریافت نمایند. پس طبق قانون انجمن یك تشكیلات مركزی و حلقه ارتباطی از چند مؤسسه است كه فعالیت مشترك دارند. در صورتیكه قبلا یك انجمن و یك هسته مركزی تشكیل شده و بعدا شعبات استانی آن به وجود آمده است، بعضی از این شعب مجوز موسسه را ستاندن نكرده اند یا حتی روال عضوگیری و انتخاب هیات مدیره در اساسنامه آن تبیین و تشریح نشده است یا اگر هم كه شده، برمبنای آن اقدام نمی گردد. در واقع بعضی از انجمن ها به رغم فعالیت های زیاد و موثرشان، متاسفانه مبنای قانونی ندارند. در واقع نه منطبق با تعریف انجمن صنفی وزارت كار هستند، نه منطبق با تعریف انجمن های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ پس وظیفه معاونت هنری ایجاب می كند كه به آنها مشاوره دهد تا مبنای قانونی و قاعده مند پیدا كنند و ساماندهی شوند تا از این ظرفیت قدرتمند و موثر به درستی و نظاممند استفاده گردد. پیشنهاد این است كه معاونت هنری و دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراكز فرهنگی كمك كنند تا كلیه انجمن های هنری در زمینه هنرهای نمایشی، موسیقی، تجسمی و مد و لباس در استان ها با رعایت قوانین و ضوابط بعنوان موسسات فرهنگی هنری ایجاد یا اصلاح شوند و در اساسنامه هریك، شرایط عضوگیری و نحوه انتخاب هیات مدیره و هیات امنا و سایر اركان مشخص شود. این انجمن ها همچنان مورد حمایت معاونت هنری خواهند بود و از تداوم فعالیت های موثر هنری آنها در سطح كشور استقبال و حمایت می شود.»

انحلال موسسه های با فعالیت های موازی از گزینه هاست
مویدی اصفهانی بیان كرد: تمامی موارد كه از شروع مصاحبه تابحال عرض كردم پیشنهادهای معاونت هنری در چارچوب طرح ساماندهی موسسات است كه طبق مصوبه شورای معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، باید در كمیته ساماندهی موسسات بطور همه جانبه بررسی و تصمیم گیری شود، اما باز هم تاكید می كنم جهت گیری طرح، ساماندهی موسسات است، نه لزوما انحلال آنها، هر چند همانطور كه گفتم انحلال موسسات با فعالیت های موازی كه هزینه اش بیشتر از فایده اش باشد هم یكی از گزینه ها است.
او اضافه كرد: مورد دیگری كه درباب انجمن ها باید عرض كنم این است كه بزعم من انجمن های هنری حتی اگر مطابق تعریف وزارت كار، صنفی هم نباشند، بهتر است برای حفظ استقلال، ماهیت غیر دولتی داشته باشند. طبعا نمی گردد انتظار داشت كه معاونت هنری متقبل همه هزینه های انجمن های مركز باشد، اما در عین حال استقلال انجمن هم حفظ شود. این نگاه باید اصلاح گردد.
مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری تصریح كرد: شخصا معتقدم كه انجمن های هنری در سراسر كشور باید ساماندهی و حمایت شوند و حتی توسعه یابند؛ اصلا برای معاونت هنری نه امكان دارد و نه به صلاح كه مبادرت به حذف و انحلال آنها كند و در وزارتخانه هم به شدت پیگیر ایجاد تشكیلات صنفی منسجم برای هنرمندان هستیم، اما این نگاه مغایر با ساماندهی نیست. با عنایت به توضیحاتی كه دادم لازم است همه انجمن ها پشتوانه محكم قانونی و روال قاعده مند داشته باشند و ما هم موظف هستیم برای رسیدن به این مهم و پشتیبانی از تشكل های قانونی هنری كمك نماییم.

كدام دو مؤسسه باقی می مانند؟
مویدی اصفهانی همین طور در پاسخ به این پرسش كه آیا درست است كه بنیاد رودكی و مؤسسه توسعه هنرهای معاصر یا مؤسسه توسعه كمك به فرهنگ و هنر باقی می مانند و سایر مؤسسات یا منحل می شوند یا ذیل یكی از مؤسسه ها خواهد رفت، اظهار داشت: این پرسش چند نكته دارد كه به هر كدام، به تفكیك پاسخ می دهم. اولا ما نهایتا دو مؤسسه خواهیم داشت كه یكی بنیاد رودكی است و دیگری، یك مؤسسه دیگر. دوم، این موسسه اساسا مؤسسه توسعه هنرهای معاصر نیست، سوم اینكه موسسه توسعه كمك به فرهنگ و هنر از موسسات تابعه معاونت هنری نیست و ماموریت و وظایف دیگری دارد، پس ادغام موسسات و انجمن ها در این موسسه یك گمانه زنی كاملا اشتباه و حتی غیرمنطقی است و چهارم، ادغام انجمن ها در بنیاد رودكی منتفی است و از ابتدا هم در طرح نبوده است.
او اظهار نمود: نكته بعدی كه قبلا هم عرض كردم، اینكه ما مؤسسات تابعه را به دو قسمت تقسیم كردیم. سایر مؤسسات كه با عنایت به روش هایی كه عرض كردم تعیین تكلیف می شوند و در صورت ادامه فعالیت ذیل بنیاد رودكی خواهند بود و انجمن ها كه ذیل یك مؤسسه فعالیت خواهند كرد كه باردیگر تاكید می كنم اساسا مؤسسه توسعه هنرهای معاصر یا بنیاد رودكی نیست.
مویدی اصفهانی همین طور در بخش دیگری از صحبت های خود درباره گلایه بعضی از مدیران معاونت هنری همچون مدیر كل هنرهای نمایشی در خصوص اینكه صرفا از كلیات طرح خبر دارند و با آنها در این زمینه مشورت نشده است، توضیح داد: طرح ارائه شده شامل اهداف، الزامات، رویكرد و راهبرد، تشریح وضعیت موجود، راهكارهای ساماندهی، مبانی و اصول حاكم بر بهبود، و زمان بندی مطالعه و بررسی روش های اقدام است كه تابحال چند بار توسط معاون محترم هنری برای مدیران كل در جلسات شورای مدیران معاونت هنری یا جلسات دیگر تشریح شده است و مدیران كل هم نظراتشان را درباب این طرح عنوان كرده اند. بعد از تشكیل كار گروه ساماندهی مؤسسات، جزئیات مسایل و روش اجرایی بررسی و تصمیم گیری خواهد شد كه در این مرحله اساسا نیازمند تجربیات و نظرات كلیه ذینفعان همچون هنرمندان ارجمند، مدیران كل محترم، هیات امنا و هیات مدیره و مدیران عامل محترم انجمن ها خواهیم بود و با آنان مشورت خواهیم كرد.
منبع:

1398/06/06
13:58:47
5.0 / 5
4624
تگهای خبر: تخصص , جشنواره , طراحی , لباس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
لباس دونی