آرشیو مطالب : گالری

آخر جشنواره دف نوای رحمت با بزرگداشت محمدجلیل عندلیبی

آخر جشنواره دف نوای رحمت با بزرگداشت محمدجلیل عندلیبی

آخر هفته به كدام گالری ها برویم؟

آخر هفته به كدام گالری ها برویم؟
لیلی گلستان خبر داد:

آثار ۲۲۸ هنرمند در بیست و هفتمین رویداد ۱۰۰ اثر ۱۰۰ هنرمند

آثار ۲۲۸ هنرمند در بیست و هفتمین رویداد ۱۰۰ اثر ۱۰۰ هنرمند

پیشنهادهایی برای گالری گردی در آخر هفته

پیشنهادهایی برای گالری گردی در آخر هفته

بن بستی كه قرار بود خانه عروسك ها باشد نه پاتوق معتادها!

بن بستی كه قرار بود خانه عروسك ها باشد نه پاتوق معتادها!

نمایشگاهی گروهی برای هنرمندان توانیاب

نمایشگاهی گروهی برای هنرمندان توانیاب

گالری گردی در انتها هفته، افتتاح بیشتر از ۱۵ نمایشگاه هنری

گالری گردی در انتها هفته، افتتاح بیشتر از ۱۵ نمایشگاه هنری

طراحی لوگو تاثیر گذار در سایت و بسته بندی

طراحی لوگو تاثیر گذار در سایت و بسته بندی
من جایی خودم را جا گذاشتم به روایت لباس دونی

نمایشگاهی كه تمامیتش انسان است بعلاوه تصاویر

نمایشگاهی كه تمامیتش انسان است بعلاوه تصاویر

نمایش فتومونتاژهایی از تئاترهای یك سال قبل

نمایش فتومونتاژهایی از تئاترهای یك سال قبل

حضور 4 نقاش زن ایرانی در آرت فر ایروان

حضور 4 نقاش زن ایرانی در آرت فر ایروان
گشتی در نمایشگاه نئواكسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران

داستان سرگشتگی ۳ نسل

داستان سرگشتگی ۳ نسل

نمایش بزرگ ترین مجموعه آثار داوینچی بعلاوه تصاویر

نمایش بزرگ ترین مجموعه آثار داوینچی بعلاوه تصاویر

ایران درودی: دعا كنید برای افتتاح موزه زنده بمانم

ایران درودی: دعا كنید برای افتتاح موزه زنده بمانم
برگزاری یك نمایشگاه ویدئو چیدمان

یادگاری هایی كه دور دنیا دست به دست می شوند

یادگاری هایی كه دور دنیا دست به دست می شوند

آخر هفته به كدام گالری ها برویم؟

آخر هفته به كدام گالری ها برویم؟

اثر هنرمند ایرانی به ساتبیز می رود

اثر هنرمند ایرانی به ساتبیز می رود
نقد انجمن صنفی گالری دارها - انجمن صنفی گالری دارها

پلكانی كه دو پله به جلو می روی و یك پله به عقب

پلكانی كه دو پله به جلو می روی و یك پله به عقب

پرتره ۱۷۵ ساله چارلز دیكنز رونمایی می شود

پرتره ۱۷۵ ساله چارلز دیكنز رونمایی می شود

آرزوی لی لی گلستان برای سال ۹۸

آرزوی لی لی گلستان برای سال ۹۸

جشنواره تجسمی فجر برگزیدگانش را قاب كرد

جشنواره تجسمی فجر برگزیدگانش را قاب كرد

درهم آمیختگی گرافیك و نقاشی در یك نمایشگاه

درهم آمیختگی گرافیك و نقاشی در یك نمایشگاه

چرا شیرین خودش را كشت؟، روایت هنری از یك عشق نافرجام

چرا شیرین خودش را كشت؟، روایت هنری از یك عشق نافرجام
آسیب شناسی جشنواره تجسمی فجر ـ سپیده سحر

جشنواره تجسمی فجر با همین فرمان جلو برود

جشنواره تجسمی فجر با همین فرمان جلو برود

نمایشگاهی از آثار قربانیان اسیدپاشی

نمایشگاهی از آثار قربانیان اسیدپاشی

سمفونی شماره ۵ در یك گالری

سمفونی شماره ۵ در یك گالری

فرصت برای هنرمندان تجسمی

فرصت برای هنرمندان تجسمی

نیس تان باس تان از نگاه یك هنرمند

نیس تان باس تان از نگاه یك هنرمند

دبیرخانه گردشگری هنری تشكیل میگردد

دبیرخانه گردشگری هنری تشكیل میگردد

هواپیمای به گل نشسته همچنان در خارج از مرز

هواپیمای به گل نشسته همچنان در خارج از مرز
lebasdooni - لباس دونی