آرشیو مطالب : تخصص

تمركز بر تورهای داخلی و خانوادگی پیشنهاد ایران به سازمان همكاریهای اسلامی

تمركز بر تورهای داخلی و خانوادگی پیشنهاد ایران به سازمان همكاریهای اسلامی

دغدغه رئیس جمهوری برای پرداخت تسهیلات به مراكز گردشگری

دغدغه رئیس جمهوری برای پرداخت تسهیلات به مراكز گردشگری

مستند ۳۶ قسمتی پیش فنگ با همكاری ارتش و شبكه امید تولید می شود

مستند ۳۶ قسمتی پیش فنگ با همكاری ارتش و شبكه امید تولید می شود

سایبان بالكن

سایبان بالكن
حدادعادل:

حقیقت بر بال هنر پرواز می كند

حقیقت بر بال هنر پرواز می كند

تشریح روند داوری جشنواره ی ملی موسیقی جوان

تشریح روند داوری جشنواره ی ملی موسیقی جوان
با حكم وزیر فرهنگ انجام شد

معرفی اعضای جدید هیات امنای موسسات معاونت فرهنگی

معرفی اعضای جدید هیات امنای موسسات معاونت فرهنگی

بازی هایی برگرفته از ادبیات فارسی

بازی هایی برگرفته از ادبیات فارسی

آغاز دوره های آموزش مالكیت فكری در صنایع فرهنگی

آغاز دوره های آموزش مالكیت فكری در صنایع فرهنگی

تكیه بر فضای مجازی به هنرهای تجسمی صدمه می زند

تكیه بر فضای مجازی به هنرهای تجسمی صدمه می زند

مجوز ۳۳ رسانه غیرفعال در مازندران كنسل شد

مجوز ۳۳ رسانه غیرفعال در مازندران كنسل شد
مروری بر چرایی قتل های ناموسی؛

بازنمایی حرف مردم در بروز فجایع انسانی

بازنمایی حرف مردم در بروز فجایع انسانی

بازگشایی مراكز كانون بدون حضور اعضا

بازگشایی مراكز كانون بدون حضور اعضا
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی

تدوین آئین نامه صندوق توسعه با بهره مندی از آرای صاحبنظران انجام می شود

تدوین آئین نامه صندوق توسعه با بهره مندی از آرای صاحبنظران انجام می شود

فراخوانی برای تحلیل رفتار جامعه ایرانی در بحران كرونا

فراخوانی برای تحلیل رفتار جامعه ایرانی در بحران كرونا
معاون آموزش وپژوهش بنیاد سعدی خبر داد:

شركت علاقه مندان ۱۵ كشور در دوره های مجازی روش تدریس زبان فارسی

شركت علاقه مندان ۱۵ كشور در دوره های مجازی روش تدریس زبان فارسی

پارادوكس احیای باغ ملی شیراز

پارادوكس احیای باغ ملی شیراز

نام گذاری فارسی كسب و كارها دغدغه پاسداشت زبان فارسی

نام گذاری فارسی كسب و كارها دغدغه پاسداشت زبان فارسی

سیدعباس صالحی رئیس شورای هنر شد

سیدعباس صالحی رئیس شورای هنر شد
محققان دانشگاهی پاسخ دادند

با حضور كرونا، چگونه ورزش كنیم؟

با حضور كرونا، چگونه ورزش كنیم؟

چند پرسش قبل از اعدام یك هنرپیشه

چند پرسش قبل از اعدام یك هنرپیشه

مروری بر نظر مراجع تقلید برای روزه در روزهای كرونایی

مروری بر نظر مراجع تقلید برای روزه در روزهای كرونایی

فراخوان نمایشگاه ملی عفاف و حجاب منتشر گردید

فراخوان نمایشگاه ملی عفاف و حجاب منتشر گردید

آغاز فعالیت صندوق تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی

آغاز فعالیت صندوق تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی

همه دارایی تلویزیون در خانه نشینی كرونایی

همه دارایی تلویزیون در خانه نشینی كرونایی

برج آزادی، سفیر فرهنگ روزهای كرونایی

برج آزادی، سفیر فرهنگ روزهای كرونایی

از عنبرنسارا تا روغن بنفشه شاهكارهای كرونایی

از عنبرنسارا تا روغن بنفشه شاهكارهای كرونایی

جهان گشایی ویروس كرونا با قدرت سوگیری های شناختی

جهان گشایی ویروس كرونا با قدرت سوگیری های شناختی
ششم فروردین؛ روز زرتشت

چنین گفت زرتشت

چنین گفت زرتشت
پویش اجتماعی سهم من در بحران كرونا؛

چرا درك عمیق نداریم؟

چرا درك عمیق نداریم؟
lebasdooni - لباس دونی