آرشیو مطالب : سفر


خاطرات مایك پنس كتاب می شود

خاطرات مایك پنس كتاب می شود

فصلنامه ایران شناسی با حال و هوای نوروزی

فصلنامه ایران شناسی با حال و هوای نوروزی

تخریبی در اصل بنای خانه تاریخی كوزه كنانی مشهد صورت نگرفته است

تخریبی در اصل بنای خانه تاریخی كوزه كنانی مشهد صورت نگرفته است
به بهانه روز طبیعت؛

نگاهی علمی به آشتی مجدد ما با طبیعت

نگاهی علمی به آشتی مجدد ما با طبیعت

۹۵ درصد گردشگران نوروزی اصفهان در چهار شهرستان اقامت كردند

۹۵ درصد گردشگران نوروزی اصفهان در چهار شهرستان اقامت كردند
بازنمایی هایی كه تصور نژادی را در خوانش اقوام ایرانی تقویت كرد

حاجی فیروز گفتمان استعماری یا پسا استعماری

حاجی فیروز گفتمان استعماری یا پسا استعماری

درباره منوچهر ستوده

درباره منوچهر ستوده
دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:

لبنان در خط مقدم جبهه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی است

لبنان در خط مقدم جبهه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی است

پایتخت۶ به جای آخر بندی، سرهم بندی شد

پایتخت۶ به جای آخر بندی، سرهم بندی شد

نوروز جشن باستانی دهها قوم در روسیه

نوروز جشن باستانی دهها قوم در روسیه

جشن مردگان آیینی كهن

جشن مردگان آیینی كهن

سبزی پلو نوروز در موزه ویكتوریا و آلبرت لندن

سبزی پلو نوروز در موزه ویكتوریا و آلبرت لندن

مطالبات اصحاب فرهنگ و هنر كرمانشاه از معاون اول رئیس جمهوری مورد پیگیری قرار|گرفت

مطالبات اصحاب فرهنگ و هنر كرمانشاه از معاون اول رئیس جمهوری مورد پیگیری قرار|گرفت

۵ عادت اشتباهی كه در نوروز به محیط زیست صدمه می زند

۵ عادت اشتباهی كه در نوروز به محیط زیست صدمه می زند
تدارك ویژه بنیاد ملی بازی های رایانه ای برای نوروز ۱۴۰۰ با هدف رونق كسب وكار بازی سازان؛

پشتیبانی از بازی های موبایلی برتر ایرانی و كمك به انتخاب مخاطبان

پشتیبانی از بازی های موبایلی برتر ایرانی و كمك به انتخاب مخاطبان

مردی كه خواب و بیداری اش برای ایران بود بعلاوه فیلم

مردی كه خواب و بیداری اش برای ایران بود بعلاوه فیلم

محمودخان صبا و سهراب سپهری، شاعر نقاشان كم شمار ایران زمین

محمودخان صبا و سهراب سپهری، شاعر نقاشان كم شمار ایران زمین
مونسان:

میراث فرهنگی از تاسیس موزه علوم برای دانش آموزان حمایت می كند

میراث فرهنگی از تاسیس موزه علوم برای دانش آموزان حمایت می كند

ادبیات داستانی تركیه آشنای ناشناخته

ادبیات داستانی تركیه آشنای ناشناخته
وزیر میراث فرهنگی تاكید كرد:

نگران سفرهای بی ضابطه نوروزی هستیم

نگران سفرهای بی ضابطه نوروزی هستیم

كتابخانه ها، راویان فرهنگ، هنر و عشق

كتابخانه ها، راویان فرهنگ، هنر و عشق

اقتصاد گردشگری در پساكرونا باید با سیاست های سلامت مرتبط شوند

اقتصاد گردشگری در پساكرونا باید با سیاست های سلامت مرتبط شوند
برگزاری نمایشگاهی از صنایع فرهنگی

چرا نتوانستیم فرهنگ را در كشور پویاتر كنیم؟

چرا نتوانستیم فرهنگ را در كشور پویاتر كنیم؟
وقتی داوری شورای عالی نادیده گرفته می شود

تكاپو برای طرح دسترسی در بافت شرقی نقش جهان اصفهان

تكاپو برای طرح دسترسی در بافت شرقی نقش جهان اصفهان

درباره این روزهای صندوق اعتباری هنر

درباره این روزهای صندوق اعتباری هنر
مونسان:

پشتیبانی از كسب وكارهای كوچك به مدلول تقسیم عدالت در كشور است

پشتیبانی از كسب وكارهای كوچك به مدلول تقسیم عدالت در كشور است

قلعه ناصری ایرانشهر با رعایت پروتكل های بهداشتی میزبان گردشگران است

قلعه ناصری ایرانشهر با رعایت پروتكل های بهداشتی میزبان گردشگران است

جشنواره داغ سازه های یخی در چین و بازار سرد توریستهای خارجی

جشنواره داغ سازه های یخی در چین و بازار سرد توریستهای خارجی

سه اثر قرآنی با حضور وزیر فرهنگ رونمایی گردید

سه اثر قرآنی با حضور وزیر فرهنگ رونمایی گردید

وزیر میراث فرهنگی به مقام شامخ شهیدان قزوین ادای احترام كرد

وزیر میراث فرهنگی به مقام شامخ شهیدان قزوین ادای احترام كرد
lebasdooni - لباس دونی