آرشیو مطالب : دامن

عزاداری محرم به روایت جعفر شهری، ۲،

وقتی عزا همه را هم سطح می كرد

وقتی عزا همه را هم سطح می كرد
مشاور وزیر فرهنگ:

خیلی از كاركردهای اصلی مسجد حذف گردیده است

خیلی از كاركردهای اصلی مسجد حذف گردیده است

آخر مرداد تكلیف جشنواره های فجر مشخص می شود؟

آخر مرداد تكلیف جشنواره های فجر مشخص می شود؟

میثم شكری ساز كلاه بردار یا نابغه اقتصادی؟

میثم شكری ساز كلاه بردار یا نابغه اقتصادی؟

روایت خانواده ای از جنس شاهنامه

روایت خانواده ای از جنس شاهنامه
ضیافت الهی در خلوتگه انس (۱۳)؛

ماه رمضان و بهبود روابط اجتماعی

ماه رمضان و بهبود روابط اجتماعی

وقتی بغض طبیعت از ستم تركید

وقتی بغض طبیعت از ستم تركید

همبستگی هنرمندان عرب با ملت ایران

همبستگی هنرمندان عرب با ملت ایران

اگر فوتبال نبود، انسان مدرن چگونه انسانی بود؟

اگر فوتبال نبود، انسان مدرن چگونه انسانی بود؟
پویش اجتماعی سهم من در كرونا؛

داشتن سواد رسانه ای در مواجهه با اخبار كرونا ضروریست

داشتن سواد رسانه ای در مواجهه با اخبار كرونا ضروریست

فراخوانی برای همراهی اهالی فرهنگ در گذر از روزهای بحران

فراخوانی برای همراهی اهالی فرهنگ در گذر از روزهای بحران

فرهنگ بحران به چاپ رسید

فرهنگ بحران به چاپ رسید
مرضیه برومند:

مدارس تعطیل نمی شوند كه به شمال برویم

مدارس تعطیل نمی شوند كه به شمال برویم

آتش زدن كتاب شاید برای دیده شدن

آتش زدن كتاب شاید برای دیده شدن

دوقطبی به چهره ایران چنگ می زند

دوقطبی به چهره ایران چنگ می زند

اخطار نسبت به هجمه سنگین خشونت رسانه ای ضد كودكان!

اخطار نسبت به هجمه سنگین خشونت رسانه ای ضد كودكان!

آگهی نسبت به هجمه سنگین خشونت رسانه ای مقابل كودكان!

آگهی نسبت به هجمه سنگین خشونت رسانه ای مقابل كودكان!
در نشست یكشنبه های انسان شناسی فرهنگ مطرح شد؛

رابطه تخریب های زیست محیطی با صدمه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

رابطه تخریب های زیست محیطی با صدمه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
وزیر فرهنگ:

ساختار نظام ارتباطات ایران نمی تواند محلی باقی بماند

ساختار نظام ارتباطات ایران نمی تواند محلی باقی بماند

عكس باید بازنمود ذهنی هنرمند باشد

عكس باید بازنمود ذهنی هنرمند باشد

رفع خشونت مقابل زنان زن ستیزی، ریشه های تاریخی و راهكارهای مبارزه با آن

رفع خشونت مقابل زنان زن ستیزی، ریشه های تاریخی و راهكارهای مبارزه با آن

رویای آمریكایی روی نردبان لرزان ترقی

رویای آمریكایی روی نردبان لرزان ترقی

دبیر چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان انتخاب شد

دبیر چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان انتخاب شد

آغاز برنامه های هفته ملی كودك از اهواز

آغاز برنامه های هفته ملی كودك از اهواز

مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در وزارت ارشاد برگزار گردید

مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در وزارت ارشاد برگزار گردید

چرا بودجه هنر به اندازه دستمزد چند فوتبالیست است؟!

چرا بودجه هنر به اندازه دستمزد چند فوتبالیست است؟!
صالحی مطرح كرد:

باید داستان های قابل فهمی از ایثار و شهادت تولید شود

باید داستان های قابل فهمی از ایثار و شهادت تولید شود
دبیر علمی ایده بازار خوراك و نوشیدنی دانشگاه امیركبیر:

تیسترهای جعلی بلای جان گردشگری غذا شده اند

تیسترهای جعلی بلای جان گردشگری غذا شده اند

یك اتفاق خطرناك در سینما

یك اتفاق خطرناك در سینما

می خواهند دیده شوند حتی اگر نظرها منفی باشد!

می خواهند دیده شوند حتی اگر نظرها منفی باشد!
lebasdooni - لباس دونی